europeaslovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Europea Slovakia

Europea Slovakia - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, je dobrovoľnou záujmovou, nepolitickou a neziskovou organizáciou fyzických osôb podielajúcich sa na vzdelávaní, stredných škôl, vzdelávacích zariadení a zariadení praktického vyučovania pôdohospodárskeho zamerania v Slovenskej republike.
Europea Slovakia je členom Europea International, ktorej ciele vyplývajú z Listiny európskeho poľnohospodárskeho vzdelávania a výcviku.

Novinky

 
 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že valné stretnutie členov EUROPEA International sa bude konať 17-20 September 2019 in Jyväskylä, Fínsko.
V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa daného podujatia
píšte do 10.júna 2019 na emailovú adresu europeasvk@gmail.com .

Medzinárodná súťaž v orbe Estónsko 19. - 22. september 2019

Medzinárodná súťaž v orbe pre žiakov stredných odborných škôl sa uskutoční 19. - 22.september 2019, Olustvere School of Service and Rural Economics
Müüri 4
, Olustvere, Viljandi county Estonia
Pravidlá súťaže nájdete tu:
http://worldploughing.org/wp-content/uploads/Rule-Book-A5-2018-003.pdf
Program súťaže: https://europea.org/event/student-ploughing-competition-2/

V prípade záujmu zúčastniť sa píšte do 15.augusta 2019 na adresu: europeasvk@gmail.com

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Víkend otvorených parkov a záhrad v SOŠ Pruské

Prvý júnový deň sa niesol v duchu Víkendu otvorených parkov a záhrad. Ústrednou témou tohto ročníka podujatia bola Záhrada a jej živočíšna ríša.
Naša škola sa zapojila už druhý krát a i v tomto ročníku sa  SOŠ Pruské stala súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa vrátane Slovenska zapája 19 krajín z celej Európy.
Návštevníci si mohli pozrieť nádvorie kaštieľa s rozľahlým parkom v anglickom štýle.
Prehliadka areálu bola  spojená s odborným výkladom histórie obce Pruské.
Historický park  má celkovú rozlohu 6,65ha . Je súčasťou exteriéru SOŠ Pruské, certifikovanej "Prírodnej záhrady" a odpočívadla s jazierkom a 6-timi podpornými zdobenými stĺpmi z historickej koniarne. Historický parkový areál má vzácne druhy drevín, ktoré sú zaujímavé nielen svojou druhovou rozmanitosťou ale aj úctyhodným vekom.
Teší nás, že počas dvoch voľných dní k nám zavítalo veľa návštevníkov, ktorí si našli čas a merali cestu až z Bratislavy, z Martina, z Považskej Bystrice, z Bánoviec nad Bebravou ale aj z blízkeho okolia. Veríme, že sa im u nás páčilo a odniesli si veľa pekných zážitkov a podarilo sa im zastaviť v čase a vychutnať si krásne scenérie a spev vtáčikov.


Tvorivé dielne v SOŠ Pruské

Téma tohtoročných tvorivých dielní bola  "Kreativita je tvorivosť ". Dňa 30.5.2019 sme pre žiakov ZŠ v regióne pripravili zaujímavé aktivity.
Tvorivých dielní sa zúčastnilo 50 žiakov zo ZŠ Ilava a ZŠ Pruské.  Žiaci si mohli vyskúšať svoju zručnosť pri vyhotovení náramku, vyskúšali si výrobu kytičky ruží z papiera. Zaujímavá bola výroba figuriek a ozdôb z cesta, zdobenie perníčkov, ktoré si žiaci mohli odniesť domov. Niektorí chlapci si vyskúšali svoju šikovnosť v jazde na malotraktore, čo nám trošku znepríjemňovalo počasie a  tomu sme museli prispôsobiť aj program .
Všetci účastníci dostali sladkú odmenu a veríme, že si okrem vyrobených darčekov odniesli aj veľa pekných zážitkov. Mnohí žiaci odchádzali spokojní a už sa tešia, že prídu aj o rok.


Mladí slovenskí záhradníci obsadili 3.miesto na záhradníckej olympiáde v Estónsku

V dňoch 29.05. až 01.06.2019 sa v Estónsku konala Medzinárodná záhradnícka. Slovensko tu reprezentoval zmiešaný tím v podaní žiačky Dominiky Janekovej zo Strednej odbornej školy Pruské a žiakom Petrom Morvayom zo Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany Olympiádu tvorilo 16 krajín z celej Európy .  Jednotlivé družstvá postupne počas dvoch dní plnili 20 zadaní, pričom časový limit na jednu úlohu bolo 15 minút. Všetky úlohy boli zamerané na záhradníctvo napr. ošetrovanie trávnikov, navrhovanie a aplikácia závlahy, rozmnožovanie rastlín, samotná výsadba podľa návrhu a mnohé ďalšie. Niektoré úlohy overovali odborné zručnosti a iné zase teoretické vedomosti žiakov. Každá úloha bola bodovaná samostatne. Po skončení všetkých súťažných disciplín sa nám všetky body sčítali. Z 20-tich absolvovaných úloh naše družstvo bolo na prvom mieste v disciplíne, resp. v súťažnej úlohe náš tím poznávanie rastlín a celkovo sme sa umiestnili na krásnom treťom mieste. Na prvých dvoch miestach sa umiestnilo domáce Estónsko.
Ďakujem mojej Strednej odbornej škole Pruské za možnosť zúčastniť sa spomínanej súťaže, a tak reprezentovať nielen náš Trenčiansky kraj, ale aj Slovensko na tejto prestížnej súťaži a získať nové skúsenosti v záhradníckom odbore.

Spracovala Dominika Janeková, II.Zz, odbor záhradníctvo
viazačstvo a aranžérstvo


 

CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ MLADÝ EKOFARMÁR
            20. ročník celoštátneho kola súťaže žiakov stredných odborných škôl ,,MLADÝ EKOFARMÁR“ sa konal v Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre, v dňoch 15.-17. mája 2019. Slávnostne ju otvoril Prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. Gestorom súťaže je  MŠVVaŠ SR a ŠIOV.  Pri príležitosti jej 20. ročníka boli ocenení členovia komisií a stredné odborné školy ďakovným listom od MŠVVaŠ SR.  Za dlhoročné úspešné organizovanie školských, krajských a celoštátnych súťaží aj naša SOŠ Pruské bola ocenená ďakovným listom.
Štartovacia listina 20. ročníka mala 29 súťažiacich, do ktorej sa zapojilo desať stredných odborných škôl s poľnohospodárskym zameraním z celého Slovenska. Bola zameraná na teoretické vedomosti a manuálne zručnosti. Prítomné boli aj stredné školy z Českej republiky a zo Srbska.
Súťaž prebiehala podľa schváleného harmonogramu:
1.časť- vedomostný test
2.časť- vlastné dojenie
3.časť- hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky
4.časť- laboratórne skúšky surového kravského mlieka
5.časť- rastlinná výroba a krmovinárstvo
Jednotlivé časti súťaže hodnotili trojčlenné odborné komisie a na regulérnosť dozerala celoštátna odborná komisia, ktorej predsedom je Prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Našu školu SOŠ Pruské reprezentovali študenti Milan Staňo, Martin Pirťan z triedy III. Ap, ktorí študujú odbor: podnikateľ pre rozvoj vidieka a Juraj Burdej z triedy I.Am, ktorý študuje odbor: agromechatronik. Všetci do súťaže vložili svoje nadšenie, vedomosti a zručnosti, ktoré odborná komisia hodnotila a na konci ocenila študentov na prvých piatich miestach.  Každý súťažiaci si odniesol certifikát za účasť.
Po vyhlásení výsledkov súťaže  putovný pohár  z rúk riaditeľky SOŠ veterinárnej v Nitre Mgr. Edity Križanovej prevzala SOŠ pod Bánošom, Banská Bystrica.
          Okrem súťaže žiakov stredných odborných škôl bola súťaž rozšírená  aj o kategóriu ZŠ s názvom: ,, Mladé farmárča“. Táto súťaž sa konala dňa 16.5.2019.
Vypracovala: Ing. Ľubomíra Lichvárová

 

Slávnostná výzdoba v podaní žiakov SOŠ Rakovice
Floristi a viazači aranžéri SOŠ Rakovice sa v týchto dňoch podieľali na výzdobe dvoch významných podujatí, ktoré sa uskutočnili v piešťanskom regióne.
Prvým podujatím bola celoslovenská súťaž o „Putovný pohár A.Wintera“, ktorú organizovala Hotelová Akadémia A.Wintera v Piešťanoch a druhým podujatím bol „Festival paličkovanej čipky v Rakoviciach“ realizovaný Klubom paličkovania „bábence“ Krakovany.
Naši žiaci mali možnosť ukázať svoj výnimočný talent a zručnosť pod vedením skvelých majstrov odborného výcviku, a nádhernými aranžmánmi celkovo dotvoriť skvelý celkový dojem podujatí.
Týmto by sme sa chceli poďakovať obom naším partnerom za dôveru realizovať slávnostnú kvetinovú výzdobu.
Mgr.Henrieta Kunicová


 

Marlenka Cup 2019

Dňa 24.4.2019 sme sa ako jediná zahraničná Stredná odborná škola zúčastnili súťaže Marlenka Cup v Opave. Pozvanie na toto podujatie sme dostali od garanta súťaže Strední školy hotelnícvi a služeb a Vyšší odborné školy v Opave a súčasne od Moravskoslezského kraja.
Našu školu reprezetovali Andrea Kučerová žiačka 3.C  triedy a Barbora Bajzíkova žiačka I.C triedy pod vedením Mgr. Eriky Staňovej. Téma bola tanierový dezert s použitím orechov, medu a jablka. Žiačky medzi silnou konkurenciou dôstojne reprezentovali školu za čo im patrí vďaka.
Vypracovala Mgr. Erika Staňová


 

Participatívny rozpočet na SOŠ Pruské
Už sme vo finále...

Pilotný projekt Participatívneho rozpočtu na SOŠ Pruské pokračuje a vstupuje do poslednej fázy - realizácie. Žiaci svojimi hlasmi vybrali 3 projekty, ktoré sa začali realizovať. Najvyšší počet hlasov získal projekt  - Renovácia WC s rozpočtom 400€, druhý v poradí sa umiestnil projekt  Lepšia WIFI na internáte s rozpočtom 400€ a tretí projekt, ktorý sa bude realizovať je Vybavenie odbornej učebne v sume 260€ (chýbajúca suma sa dofinancuje z OZ na našej škole).
2.5.2019 zasadal realizačný tím, ktorý posúdil rozpracované projekty a  kde členovia víťazných tímov informovali o ďalšom postupe. Projekt Renovácia WC je potrebné technicky dopracovať, keďže je na realizáciu najnáročnejší.
Niektorí žiaci boli prekvapení z výsledkov hlasovania, očakávali, že ich projekt bol lepší. Tu by bolo na miest podotknúť, že všetky projekty, ktoré žiaci navrhli boli na vysokej úrovni. Hlasovalo 220  žiakov a pedagogických pracovníkov a každý mal 3 hlasy. Podľa výsledkov sa ukázalo, čo najviac našich študentov trápi.
Realizátorom úspešných projektov želáme zdarný priebeh prác a tešíme sa na následné využívanie výsledkov ich práce.
Ing. Oľga Gézeová
koordinátorka projektu


Psovodi z Pruského úspešní na súťaži stredných odborných škôl vo výcviku psov
Dňa 16. 4. 2019 sa na SOŠ v Trnave konal už V. ročník celoslovenskej súťaže stredných škôl vo výcviku psov podľa BH-SK. Súťaže sa zúčastnilo 5 trojčlenných družstiev, keď okrem domácich súťažiacich svoje vycvičené psy predviedli aj študenti z našej školy i pso-vodi zo SOŠ Ivánka pri Dunaji, SOŠ Nitra a SOŠ Žilina.
  Všetci zúčastnení  preukázali, že svojim psíkom sa svedomite venujú a niektoré výkony súťažiacich dvojíc boli skutočne na vysokej úrovni. Medzi nimi boli aj študenti našej školy, keď Paulína Hala Magdadiová zo IV. M. so svojou sučkou belgického ovčiaka obsadila v súťaži jednotlivcov výborné 3. miesto. Aj ďalšie reprezentantky našej školy
Viktória Poliaková zo IV. M. a Veronika Feriancová z III. A. ukázali svoje výcvikové majstrovstvo a vďaka ich prezentácii sa naša škola v súťaži družstiev umiestnila celkovo na veľmi peknom druhom mieste.    
  Všetci súťažiaci sa zhodli na tom, že súťaž bola pre nich nielen príjemným športovým zážitkom, ale aj motiváciou na ďalší výcvik, pretože väčšina z nich sa už teší na ďalší ročník tohto podujatia, na ktorom by chceli uspieť čo najlepšie.


Žiaci z Pruského úspešne reprezentovali školu na Flóre 2019 v Bratislave
Na jubilejnom 40. ročníku Flóry v Bratislave, ktorá zaplavila Inchebu v dňoch 4.-7.  apríla sme samozrejme nemohli chýbať ani my.  Na tomto známom  podujatí naši žiaci pomáhali SAKF s výstavnou expozíciou, zároveň sme  mali k dispozícii plochu, na ktorej  sme realizovali našu školskú expozíciu , ktorá sa niesla v svadobnom duchu a dvaja študenti súťažili v kategórii junior na Flóra cup-e. Reprezentovali nás Kristína Prekopová a Štefan Gažo.  Celkové umiestnenie našich žiakov bolo 5. a 6. miesto, v kategórii voľne viazaná kytica obsadil  Štefan Gažo 3. miesto.

Súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetín  "Veľká noc v Pruskom"

Stredná odborná škola v Pruskom, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), už po siedmy krát spojila sily so Slovenskou asociáciou kvetinárov a floristov a v stredu 10. apríl 2019 zorganizovala tradičnú súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetín s názvom Veľká noc v Pruskom.
Celoslovenská súťaž, ktorej sa zúčastnilo celkovo sedem škôl z celého Slovenska i zo susednej, sa niesla v duchu jari a Veľkej noci. Súťažilo sa v troch disciplínach, ktorými boli jarná kytica s prútím, veľkonočná kvetinová dekorácia na stôl a veľkonočná prízdoba črepníkovej rastliny.


Výsledková listina súťaže Veľká noc v Pruskom 2019:
CELKOVÉ PORADIE:
1. miesto: Kristína Prekopová, SOŠ Pruské
2. miesto: Štefan Gažo, SOŠ Pruské
3. miesto: Helena Lengyelová,SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice
KATEGÓRIA Jarná kytica s prútím:
1. miesto: Michaela Rychtrová, Česká záhradnícka akademie Mělník
2. miesto: Andrej Špigura, SOŠ záhradnícka Piešťany
3. miesto: Kristína Prekopová, SOŠ Pruské
KATEGÓRIA Veľkonočná kvetinová dekorácia na stôl:
1. miesto: Kristína Prekopová, SOŠ Pruské
2. miesto: Štefan Gažo, SOŠ Pruské
3. miesto: Kristína Jurkovičová, SOŠ záhradnícka G.Čejku Malinovo
KATEGÓRIA Veľkonočná prízdoba črepníkovej rastliny:
1.miesto: Kristína Jurkovičová, SOŠ záhradnícka G.Čejku Malinovo
2.miesto: Štefan Gažo, SOŠ Pruské
3.miesto: Petra Hrušková, SOŠ záhradnícka G.Čejku Malinovo

Projekt "Slow food-long life: lost traditions back to kitchen"

Združeniu EUROPEA Slovakia realizuje projekt "Slow food-long life: lost traditions back to kitchen" na Slovensku. Vďaka tomuto projektu mali možnosť pedagogickí zamestnanci a žiaci odboru management regionálneho cestovného ruchu  Strednej odbornej školy Rakovice zúčastniť sa na workshopoch zameraných na prípravu tradičných slovenských veľkonočných jedál.
Projekt "Slow food-long life: lost traditions back to kitchen" si kladie za cieľ zdieľať osvedčené tradičné recepty a postupy pri príprave jedál. V dnešnej uponáhľanej dobe je dôležité, aby sme ľuďom pripomenuli a povzbudili sa vrátiť k receptom starých materí a k tradičnej príprave jedál.

Tento projekt je realizovaný vďaka ERASMUS+.

 

Ocenenie  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dňa 25.3.2019 ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov  62 učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve. Z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej na slávnosti v Bratislave prevzali veľké a malé medaily sv. Gorazda, ako aj ďakovné listy.  Medzi ocenenými bol aj náš kolega Ing. Ján Zajac, ktorý si prevzal „Ďakovný list“ za významný prínos v odbornom vzdelávaní v oblasti agropodnikania kynológia na Slovensku.

- Agrolympiáda Poľsko, 31.máj - 3.jún 2019,  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie, 18 Ciechanowska street , 06 430 Sońsk Poland , Open Farm  Agricultural Fair , Sierakowo 56, 06-300 Sierakowo
Bližšie info cez e-mail: europeasvk@gmail.com


 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky