europeaslovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Europea Slovakia

Europea Slovakia - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, je dobrovoľnou záujmovou, nepolitickou a neziskovou organizáciou fyzických osôb podielajúcich sa na vzdelávaní, stredných škôl, vzdelávacích zariadení a zariadení praktického vyučovania pôdohospodárskeho zamerania v Slovenskej republike.
Europea Slovakia je členom Europea International, ktorej ciele vyplývajú z Listiny európskeho poľnohospodárskeho vzdelávania a výcviku.

 
 
 

Odišiel významný pedagóg a zakladajúci člen EUROPEA SLOVAKIA

Ing. Ján Horváth

Dňa 28. 3. 2020  nás opustil človek, ktorý celý život zasvätil výchove, vzdelávaniu a riadiacej práci na stredných školách.
Narodil sa 8.8.1937 v Močenku. Stredoškolské štúdium ukončil na Poľnohospodárskej škole v Oravskom Podzámku, vysokoškolské na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Ako mladý a zanietený začínal na SPTŠ Myjava, od roku 1970
1981 na SPTŠ Trnava. Ako stredoškolský pedagóg bol ocenený v rámci Pedagogického čítania dvomi Zlatými medailami Jána Ámosa Komenského za Metodické listy z anatómie a fyziológie hospodárskych zvierat. Bol veľmi aktívny v publikačnej činnosti ako autor a spoluautor štyroch desiatok stredoškolských  učebníc s poľnohospodárskym zameraním. Posledné vydanie učebnice spod jeho pera bolo vydané v roku 2019.
Pôsobil aj v riadiacich pozíciach, kde mohol naplno rozvinúť svoje  schopnosti a rozhľad do budúcnosti. Od roku 1981
1988 ako riaditeľ SOUP Voderady, 1988-1990 SPTŠ Trnava. V roku 1991 sa vrátil na svoje pôvodné pracovisko do Voderád, kde vybudoval školu s novým potravinárskym zameraním. V roku 2000 prebral z rúk prezidenta Rudolfa Schustera Zlatú medailu svätého Gorazda za rozvoj poľnohospodárskeho školstva. Bol držiteľom mnohých školských a rezortných vyznamenaní. Aktivitu rozvíjal aj ako predseda Asociácie poľnohospodárskych a potravinárskych škôl a v organizácii Europea Slovakia - Združení vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka.
Strácame v ňom vynikajúceho pedagóga a človeka, ktorý  svoju prácu bral ako poslanie.

Česť jeho pamiatke!

AGROLYMPIÁDA
Vážení členovia EUROPEA Slovakia, dovoľujeme si Vás informovať, že EUROPEA Estónsko organizuje AGROLYMPICS agrolympiádu  v dňoch 17. – 20.9. 2020.
Pre bližšie informácie email: europeasvk@gmail.com

OZNÁMENIE - stretnutie je strušené z dôvodu COVID-19
Vážení členovia Europea Slovakia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že valné stretnutie členov EUROPEA International sa bude konať 18-22 Máj 2020 v Murcia, Španielsko.
pre bližšie informácie píšte email: europeasvk@gmail.com

Valentín v ELEKTÁRNI v Piešťanoch
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice  pripravila prezentáciu školy dňa 13.februára v Elektrárni v Piešťanoch. Kde privítala množstvo návštevníkov z radov žiakov, seniorov a ostatnej verejnosti. V rámci podujatia Valentín v Elektrárni pripravila pre návštevníkov výstavu machových obrazov, módnu prehliadku, aranžérsky kurz, zaujimavé prednášky z oblasti floristiky a záhradníctva, výrobu originálnych valentínok a mnoho ďalších aktivít.
Počas danej akcie prebiehalo súbežne multiplikačné podujatie projektu Erasmus+ „Slow food long life: lost tradition back to kitchen“, ktoré organizovalo združenie Europea Slovakia, nakoľko SOŠ regionálneho rozvoja sa aktívne podieľali na tomto projekte.
Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s cieľmi a výstupmi medzinárodného projektu, prezentáciou projektovej kuchárskej knihy, video receptami z kuchárskej knihy. Ďalej mohli návštevníci ochutnať jedlá pripravené podľa receptov z kuchárskej knihy a prezentáciou programu ERASMUS+.
Celé podujatie VALENTÍN V ELEKTRÁRNI V PIEŠŤANOCH  sa stretlo s veľkým záujmom žiakov a širokej verejnosti. Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa o tak výnimočné a veľkolepé podujatie pričinili, ešte raz veľká vďaka.

NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec
Semifinále súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec, ktorú organizuje časopis SLOVENSKÝ CHOV sa konalo 12.02.2020. Aj tento v poradí už 8. ročník moderoval Ing. Ján Huba, ktorému pomáhala asistentka- víťazka minulého ročníka tejto obľúbenej súťaže. Obidvaja sa postarali o dobrú atmosféru, aby sa súťažiaci nebáli odpovedať na kladené otázky.
Do súťaže sa celkom zapojilo 13 škôl zo Slovenska s poľnohospodárskym zameraním.
Predsedom  šesťčlennej odbornej poroty bol Ing. Ján Škorňa. Jej úlohou bolo hodnotiť 21 dievčat a 21 chlapcov.
Našu školu reprezentovali:
Liliana Šiková- trieda II.Ap,
Kristian Sedlačko- I.Am,
Bibiana Macharová- III.Zk,
Jakub Šiko- III.Ap
Zo súťažiacich do finále postúpilo 10 dievčat a 10 chlapcov.  Našou radosťou je, že do finále súťaže na základe rozhodnutia poroty postupujú aj naši žiaci:
Liliana Šiková a Kristian Sedlačko.
Finále súťaže sa bude konať 25.marca 2020, v areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre.
      Do toho času na portáli www.agrobiznis.sk a tiež na facebooku budú uverejnené fotky postupujúcich finalistov, kde aj vy môžete dať hlas našim žiakom.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov. Držíme palce vo finále!

Vypracovala: Ing. Lichvárová Ľubomíra


SOŠ Pruské na aranžérskej  súťaži „Malinovský Valentín 2020“

Spojená škola v Malinove hostila stredné školy so záhradníckym zameraním zo Slovenska, Čiech a Maďarska a  nechýbala  pritom ani naša škola. Stretlo sa tu dohromady 24 žiakov  zo študijných aj z učebných odborov a všetci  jednotlivci absolvovali 3 náročné súťažné disciplíny. Prvou disciplínou bola „darčeková kytica“, guľatého tvaru,  mala dané maximálne  rozmery, druhou úlohou bol „kvetinový šperk“, aj ten mal daný svoj rozmer, žiaci si ho museli vyrobiť celý, vrátane podložky,  počas stanoveného súťažného času. Poslednou „Valentínskou témou“ bola prízdoba kvitnúcej črepníkovej rastliny. Našu školu vzorne reprezentovali dvaja žiaci z III.Z  - Dominika Janeková a Štefan Gažo. Dominika obsadila celkové pekné 7. miesto a Štefan sa umiestnil na III. mieste, získal I. miesto v kategórii „kvetinový šperk“.  Gratulujeme im k umiestneniu a tešíme sa na ďalšiu súťaž.


_____________________________________________________

POZVÁNKA

Europea Slovakia - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
Zavarská 9, Trnava 917 01


P O Z V Á N K A


Dovoľujeme si Vás pozvať na multiplikačné podujatie medzinárodného projektu
č. 2018-1-PL01-KA204-050747
“Slow food long life: lost traditions back to kitchen”
dňa 13.februára 2020 od 10:00 do 16:00
v ELEKTRÁRŇA Piešťany, Staničná 51, Piešťany.

Ing.Mária Múdra
predseda združenia
Europea Slovakia

 
 
 
 

_____________________________________________________

Veľký úspech našej žiačky na celoslovenskej aranžérskej súťaži s medzinárodnou účasťou.
Dňa 12.12.2019
sa uskutočnil na pôde  školy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice jubilejný 10. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v aranžovaní kvetín pod názvom „ Vianočné inšpirácie 2019“. Súťažili družstvá z týchto škôl:
   SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina
SOŠ Pruské
SOŠ Kravany nad Dunajom
SOŠ záhradnícka Malinovo
SOŠ Želovce
Tamási Áron Mezögazdasági és ipari szaképző iskola Bors, Rumunsko
SOŠZ Magyar Gyula Budapest, Maďarsko
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice
Dohromady súťažilo 26 žiakov.
 Súťažné témy pre tento ročník boli:
 1.Vianočný svietnik
 2. Vianočná kytica
 3. Kvetinový vianočný box
Strednú odbornú školu Pruské reprezentovali títo žiaci:  Dominika Janeková a Štefan Gažo III.Z.  Dominika získala 1. miesto v kategórii „vianočná kytica“, 1. miesto v kategórii „Vianočný kvetinový box“ a získala pre našu školu aj celkové 1.miesto. Štefan Gažo obsadil celkové 7. miesto a získal špeciálnu cenu od „ Panta Rhei“ za Vianočnú kyticu, ktorú mal očarujúco krásnu.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Stredoškolák Trenčín 2019

Už tradične sa v jesennom období konajú zaujímavé podujatia pre žiakov
základných a stredných škôl a to Stredoškolák - Hrdina remesla, veľtrh
pracovných príležitostí Job Fórum a tento rok aj prvý ročník prezentácie
Vysokých škôl na trenčianskom výstavisku Expo Center.
V dňoch 24. a 25.10.2019 sa žiaci základných škôl mali možnosť oboznámiť s
možnosťami štúdia, ktoré ponúkalo až 40 stredných odborných škôl.
Naša škola zaujala halloweenským prevedením nášho stánku. nechýbali
krásne vyrezávané tekvičky, strašidelní pavúci s pavučinami. Návštevníci si
mohli dať vyveštiť budúcnosť cigánke alebo si nechať  mladou
bosorkou, ozdobiť si perník, či vyrobiť si náramok. Žiaci základných škôl
získali potrebné informácie o možnostiach štúdia na našej škole, o ponúkaných
odboroch a o zaujímavých aktivitách, ktoré škola ponúka. Naši žiaci sa
predviedli v programe, kde vystúpili kynológovia so psami a zaujala aj naša
tanečná skupina.
Podujatie si prišli pozrieť i naši študenti končiacich ročníkov. Navštívili
výstavu vysokých škôl a mali možnosť využiť i služby tzv. mobilného
kariérového centra. Na výstavisku sa konal aj veľtrh pracovných príležitostí a
vzdelávania, tu si študenti mohli otestovať znalosti z cudzieho jazyka,
počítačových zručností a vyskúšať ako prebieha pracovný pohovor.
Náš stánok si prezrelo veľa návštevníkov a nás teší, že sa mnohým páčil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mobilita pedagógov v Opave
V dňoch 21. – 25.10.2019 sa Ing. Jana Kučerová (potravinárske odbory - mäsiar), Ing.
Ivana Kirdová (potravinárske odbory - cukrár, pekár) a Mgr. Miroslava Šlesarová (odbor
cestovný ruch) zúčastnili mobility v Opave na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší
odborní škole.
Aktivity boli zamerané na získavanie nových poznatkov a inovatívnych metód na vyučovaní
odborných predmetov príslušného zamerania a na účasť na odbornom výcviku a odbornej
praxi v jednotlivých pracoviskách - (školské pracoviská – kuchár, cukrár, pekár, čašník,
hotelierstvo a turizmus, cestovný ruch). Taktiež mali možnosť navštíviť a byť účastné na
odbornom výcviku žiakov v spoločnostiach Pekařství a cukrářství Knappe, Mondelez
International, a.s., Řeznictví a uzenářství Bivoj a.s..
Jednou z aktivít počas mobility boli pracovné workshopy s odbornými majstrami,
pedagogickými zamestnancami a koordinátorom mobility Mgr. Milanom Šmídom, zamerané
na porovnanie školského systému v ČR a SR, náplň a podmienky vzdelávania, motivácia
žiakov formou finančnej odmeny, obsahová náročnosť ukončenia štúdia a uplatnenie
absolventov na trhu práce.
Všetky 3 účastníčky získali certifikát potvrdzujúci účasť na stáži podpísaný prijímajúcou
organizáciou.

________________________________________________________________

Návšteva v Hollabrunne

V dňoch 21.10.- 25.10. 2019 žiaci strednej odbornej školy opäť navštívili partnerskú školu LFS Hollabrunn v Rakúsku. Výmenného pobytu sa spolu zúčastnilo šesť žiakov z odborov podnikateľ pre rozvoj vidieka a agropodnikanie kynológia a agromechatronik, pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Vánikovej.
Náš päť- dňový pobyt bol naozaj pestrý. Prvý deň sme si pozreli školu, celý jej vonkajší areál  a nazreli sme aj do tried, v ktorých prebiehalo teoretické vyučovanie. Ďalší deň sme sa zúčastnili praktického vyučovania, v ktorom sme si mohli zlepšiť naše zručnosti v rámci nášho odboru. Okrem školských povinností sme si pozreli aj okolité mestá a navštívili sme mnoho zaujímavých miest. Jedným z týchto miest bolo aj historické mesto Eggenburg. Je to stredoveké mesto, ktoré tvorí bránu medzi regiónmi Waldviertel a Weinviertel. Toto mesto je známe pre svoje mestské hradby a stredoveké opevnenia, ktoré dosahujú dĺžku až dvoch kilometrov.
Ďalším krásnym miestom bol národný par Thayatal, ktorý leží na hranici Dolného Rakúska  a  Česka . Rozloha chráneného územia je 1 330 ha  a je najmenším národným parkom v Rakúsku. Kvôli podobnej morfológii, akú má americký Grand Canyon, a rozsiahlym lesnatým územím sa Národný park Thayatal označuje aj ako „Zelený kaňon Rakúska“. Jeho návšteva bola pre nás nezabudnuteľným zážitkom.

Viac ako 300 pštrosov, nandu a emu,  sme mohli vidieť na rozľahlej pštrosej farme. Bol to super zážitok, keďže pštrosy sú priateľské zvieratá a vôbec sa nebáli, ďobnúť nás do prsta J.  Toto všetko a mnoho ďalšieho sme videli a zažili za tých pár dní.

Veľmi sme si užili náš pobyt v Hollabrunne. Určite odporúčame aj ďalším žiakom našej školy, aby v budúcom školskom roku využili túto skvelú príležitosť a zúčastnili sa výmenného pobytu.

Žiaci SOŠ Pruské J

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stredná odborná škola Rakovice - VICTORIA REGIA 2019
Obrovská GRATULÁCIA patrí skvelým súťažiacim z VICTORIE REGIE, ktoré obdivuhodne reprezentovali SOŠ Rakovice.
V súťažnej úlohe "Moje Slovensko - kytica" Anhelika Kovach obsadila 2.miesto a Dominika Oboňová 3.miesto.
V súťažnej úlohe "Naše dary Zeme - veniec" Júlia Rajčáková obsadila 2.miesto a 3.miesto v Skills Slovakia.
BLAHOŽELÁME

 

Súťaž v orbe Znojmo 2019
V dňoch 18-19.9.2019 sa konal 15.ročník medzinárodnej súťaže v orbe žiakov poľnohospodárskeho zamerania V Českej republike v Znojme , ktorý bol organizovaný pod záštitou hejtmana Juhomoravského kraja a agrárnej komory.
Súťaže sa zúčastnilo 37 žiakov z Česka, Rakúska, Maďarska, Poľska a Slovenska. Našu školu SOŠ Pruské reprezentovali dvaja žiaci Ondrej Panák 2.L a Michal Bližňák 3.C , pod vedením majstra OV  Ing. Prekopa. Súťaž trvala dva dni. Prvý deň si žiaci vyžrebovali súťažné pozemky a potom nasledoval tréning  orby. Večer sa žiaci zúčastnili odborného seminára . Druhý deň po zložení sľubu oráčov sa začalo súťažiť v orbe dvojradličným pluhom.
Naši žiaci sa v silnej konkurencií nestratili a žiak Ondrej Panák obsadil krásne 3. miesto a tým ukázal, že aj na Slovensku vieme vychovať mladú generáciu, ktorá sa bude v budúcnosti starať o naše úrodné polia. Srdečne mu blahoželáme a veríme, že sa nám podarí dosiahnutý výsledok zopakovať.

 

Stredná odborná škola Pruské - Victoria Regia 2019
Ani na tohtoročnej prestížnej súťaži v Piešťanoch nechýbali naši šikovní aranžéri. Stretlo sa tu dohromady  22 žiakov stredných škôl  zo Slovenska, Česka a z Maďarska , aby  si navzájom zmerali sily v troch súťažných disciplínach. Našu školu reprezentovali Dominika Janeková a Štefan Gažo z III.Z triedy. Štefan Gažo obsadil veľmi pekné 3.miesto v kategórii „Naše remeslo má zlaté dno zosadzovaná nádoba“. Ďalšími kategóriami bolo „Moje Slovensko kytica“  a „ Naše dary Zeme veniec“.  Celkovo obsadili naši žiaci 6. a 16. miesto. Blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu súťaž.

Slow Food Transnational meeting M2 Trnava, Slovakia,
July 15 – 16 201
9
Nadnárodné stretnutie účastníkov projektu Slow food long life lost traditions back to kitchen sa konal v dňoch 15. – 16. júla na Slovensku. Účastníci projektu z Talianska, Estónska, Poľska, Francúzska a Slovenska vyhodnotili zrealizované aktivity od posledného stretnutia. Navzájom sa účastníci oboznámili s ďalšími plánovanými aktivitami v blízkej budúcnosti. Účastníci stretnutia získali praktické skúsenosti pri príprave tradičných slovenských jedál a nadobudli nové zručnosti a vedomosti pri príprave tradičných pokrmov. Oboznámili sa navzájom s osvedčenými postupmi a metodikami pri vzdelávaní dospelých počas realizovaných workshopov zameraných na medzigeneračnú spoluprácu. V diskusiách sa  účastníci zaoberali efektívnym zapájaním ďalších partnerov do miestnych aktivít. Navzájom sa zhodnotili výsledky zrealizovaných aktivít počas prvého roku projektu.
Účastníci stretnutia sa zoznámili s miestnou tradičnou kuchyňou  počas FOOD TOUR čo bolo sa ukázalo ako veľmi prínosné pre všetkých účastníkov stretnutia.

Projekt "Slow food-long life: lost traditions back to kitchen"

Združeniu EUROPEA Slovakia realizuje projekt "Slow food-long life: lost traditions back to kitchen" na Slovensku. Vďaka tomuto projektu mali možnosť pedagogickí zamestnanci a žiaci odboru management regionálneho cestovného ruchu  Strednej odbornej školy Rakovice zúčastniť sa na workshopoch zameraných na prípravu tradičných slovenských veľkonočných jedál.
Projekt "Slow food-long life: lost traditions back to kitchen" si kladie za cieľ zdieľať osvedčené tradičné recepty a postupy pri príprave jedál. V dnešnej uponáhľanej dobe je dôležité, aby sme ľuďom pripomenuli a povzbudili sa vrátiť k receptom starých materí a k tradičnej príprave jedál.

Tento projekt je realizovaný vďaka ERASMUS+.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky