europeaslovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Europea Slovakia

Europea Slovakia - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, je dobrovoľnou záujmovou, nepolitickou a neziskovou organizáciou fyzických osôb podielajúcich sa na vzdelávaní, stredných škôl, vzdelávacích zariadení a zariadení praktického vyučovania pôdohospodárskeho zamerania v Slovenskej republike.
Europea Slovakia je členom Europea International, ktorej ciele vyplývajú z Listiny európskeho poľnohospodárskeho vzdelávania a výcviku.

Novinky

 
 

Silná ruka stredoškolákov 2019 – finále Košice

V piatok 22.novembra Slovenská asociácia pretláčania rukou,  organizovala majstrovstvá Slovenka v pretláčaní rukou stredoškolákov. Miestom konania bola telocvičňa na ulici Boženy Nemcovej v Košiciach.
Našu školu reprezentoval v najťažšej váhe nad 80kg Jakub Illo, ktorý si právo reprezentovať na tejto súťaži vybojoval v Prievidzi, kde vyhral oblastné kolo. Podal výborný výkon a vo svojej kategórií sa umiestnil na 6.mieste v silnej konkurencií približne 20 pretekárov.
Za vzornú reprezentáciu našej školy, mu patrí veľká pochvala a prajeme mu veľa úspechov v ďalších súťažiach.
Vypracoval: Mgr. Marek Adamčík

________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Stredoškolák Trenčín 2019

Už tradične sa v jesennom období konajú zaujímavé podujatia pre žiakov
základných a stredných škôl a to Stredoškolák - Hrdina remesla, veľtrh
pracovných príležitostí Job Fórum a tento rok aj prvý ročník prezentácie
Vysokých škôl na trenčianskom výstavisku Expo Center.
V dňoch 24. a 25.10.2019 sa žiaci základných škôl mali možnosť oboznámiť s
možnosťami štúdia, ktoré ponúkalo až 40 stredných odborných škôl.
Naša škola zaujala halloweenským prevedením nášho stánku. nechýbali
krásne vyrezávané tekvičky, strašidelní pavúci s pavučinami. Návštevníci si
mohli dať vyveštiť budúcnosť cigánke alebo si nechať  mladou
bosorkou, ozdobiť si perník, či vyrobiť si náramok. Žiaci základných škôl
získali potrebné informácie o možnostiach štúdia na našej škole, o ponúkaných
odboroch a o zaujímavých aktivitách, ktoré škola ponúka. Naši žiaci sa
predviedli v programe, kde vystúpili kynológovia so psami a zaujala aj naša
tanečná skupina.
Podujatie si prišli pozrieť i naši študenti končiacich ročníkov. Navštívili
výstavu vysokých škôl a mali možnosť využiť i služby tzv. mobilného
kariérového centra. Na výstavisku sa konal aj veľtrh pracovných príležitostí a
vzdelávania, tu si študenti mohli otestovať znalosti z cudzieho jazyka,
počítačových zručností a vyskúšať ako prebieha pracovný pohovor.
Náš stánok si prezrelo veľa návštevníkov a nás teší, že sa mnohým páčil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mobilita pedagógov v Opave
V dňoch 21. – 25.10.2019 sa Ing. Jana Kučerová (potravinárske odbory - mäsiar), Ing.
Ivana Kirdová (potravinárske odbory - cukrár, pekár) a Mgr. Miroslava Šlesarová (odbor
cestovný ruch) zúčastnili mobility v Opave na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší
odborní škole.
Aktivity boli zamerané na získavanie nových poznatkov a inovatívnych metód na vyučovaní
odborných predmetov príslušného zamerania a na účasť na odbornom výcviku a odbornej
praxi v jednotlivých pracoviskách - (školské pracoviská – kuchár, cukrár, pekár, čašník,
hotelierstvo a turizmus, cestovný ruch). Taktiež mali možnosť navštíviť a byť účastné na
odbornom výcviku žiakov v spoločnostiach Pekařství a cukrářství Knappe, Mondelez
International, a.s., Řeznictví a uzenářství Bivoj a.s..
Jednou z aktivít počas mobility boli pracovné workshopy s odbornými majstrami,
pedagogickými zamestnancami a koordinátorom mobility Mgr. Milanom Šmídom, zamerané
na porovnanie školského systému v ČR a SR, náplň a podmienky vzdelávania, motivácia
žiakov formou finančnej odmeny, obsahová náročnosť ukončenia štúdia a uplatnenie
absolventov na trhu práce.
Všetky 3 účastníčky získali certifikát potvrdzujúci účasť na stáži podpísaný prijímajúcou
organizáciou.

________________________________________________________________

Návšteva v Hollabrunne

V dňoch 21.10.- 25.10. 2019 žiaci strednej odbornej školy opäť navštívili partnerskú školu LFS Hollabrunn v Rakúsku. Výmenného pobytu sa spolu zúčastnilo šesť žiakov z odborov podnikateľ pre rozvoj vidieka a agropodnikanie kynológia a agromechatronik, pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Vánikovej.
Náš päť- dňový pobyt bol naozaj pestrý. Prvý deň sme si pozreli školu, celý jej vonkajší areál  a nazreli sme aj do tried, v ktorých prebiehalo teoretické vyučovanie. Ďalší deň sme sa zúčastnili praktického vyučovania, v ktorom sme si mohli zlepšiť naše zručnosti v rámci nášho odboru. Okrem školských povinností sme si pozreli aj okolité mestá a navštívili sme mnoho zaujímavých miest. Jedným z týchto miest bolo aj historické mesto Eggenburg. Je to stredoveké mesto, ktoré tvorí bránu medzi regiónmi Waldviertel a Weinviertel. Toto mesto je známe pre svoje mestské hradby a stredoveké opevnenia, ktoré dosahujú dĺžku až dvoch kilometrov.
Ďalším krásnym miestom bol národný par Thayatal, ktorý leží na hranici Dolného Rakúska  a  Česka . Rozloha chráneného územia je 1 330 ha  a je najmenším národným parkom v Rakúsku. Kvôli podobnej morfológii, akú má americký Grand Canyon, a rozsiahlym lesnatým územím sa Národný park Thayatal označuje aj ako „Zelený kaňon Rakúska“. Jeho návšteva bola pre nás nezabudnuteľným zážitkom.

Viac ako 300 pštrosov, nandu a emu,  sme mohli vidieť na rozľahlej pštrosej farme. Bol to super zážitok, keďže pštrosy sú priateľské zvieratá a vôbec sa nebáli, ďobnúť nás do prsta J.  Toto všetko a mnoho ďalšieho sme videli a zažili za tých pár dní.

Veľmi sme si užili náš pobyt v Hollabrunne. Určite odporúčame aj ďalším žiakom našej školy, aby v budúcom školskom roku využili túto skvelú príležitosť a zúčastnili sa výmenného pobytu.

Žiaci SOŠ Pruské J

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stredná odborná škola Rakovice - VICTORIA REGIA 2019
Obrovská GRATULÁCIA patrí skvelým súťažiacim z VICTORIE REGIE, ktoré obdivuhodne reprezentovali SOŠ Rakovice.
V súťažnej úlohe "Moje Slovensko - kytica" Anhelika Kovach obsadila 2.miesto a Dominika Oboňová 3.miesto.
V súťažnej úlohe "Naše dary Zeme - veniec" Júlia Rajčáková obsadila 2.miesto a 3.miesto v Skills Slovakia.
BLAHOŽELÁME

 

Súťaž v orbe Znojmo 2019
V dňoch 18-19.9.2019 sa konal 15.ročník medzinárodnej súťaže v orbe žiakov poľnohospodárskeho zamerania V Českej republike v Znojme , ktorý bol organizovaný pod záštitou hejtmana Juhomoravského kraja a agrárnej komory.
Súťaže sa zúčastnilo 37 žiakov z Česka, Rakúska, Maďarska, Poľska a Slovenska. Našu školu SOŠ Pruské reprezentovali dvaja žiaci Ondrej Panák 2.L a Michal Bližňák 3.C , pod vedením majstra OV  Ing. Prekopa. Súťaž trvala dva dni. Prvý deň si žiaci vyžrebovali súťažné pozemky a potom nasledoval tréning  orby. Večer sa žiaci zúčastnili odborného seminára . Druhý deň po zložení sľubu oráčov sa začalo súťažiť v orbe dvojradličným pluhom.
Naši žiaci sa v silnej konkurencií nestratili a žiak Ondrej Panák obsadil krásne 3. miesto a tým ukázal, že aj na Slovensku vieme vychovať mladú generáciu, ktorá sa bude v budúcnosti starať o naše úrodné polia. Srdečne mu blahoželáme a veríme, že sa nám podarí dosiahnutý výsledok zopakovať.

 

Stredná odborná škola Pruské - Victoria Regia 2019
Ani na tohtoročnej prestížnej súťaži v Piešťanoch nechýbali naši šikovní aranžéri. Stretlo sa tu dohromady  22 žiakov stredných škôl  zo Slovenska, Česka a z Maďarska , aby  si navzájom zmerali sily v troch súťažných disciplínach. Našu školu reprezentovali Dominika Janeková a Štefan Gažo z III.Z triedy. Štefan Gažo obsadil veľmi pekné 3.miesto v kategórii „Naše remeslo má zlaté dno zosadzovaná nádoba“. Ďalšími kategóriami bolo „Moje Slovensko kytica“  a „ Naše dary Zeme veniec“.  Celkovo obsadili naši žiaci 6. a 16. miesto. Blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu súťaž.

Slow Food Transnational meeting M2 Trnava, Slovakia,
July 15 – 16 201
9
Nadnárodné stretnutie účastníkov projektu Slow food long life lost traditions back to kitchen sa konal v dňoch 15. – 16. júla na Slovensku. Účastníci projektu z Talianska, Estónska, Poľska, Francúzska a Slovenska vyhodnotili zrealizované aktivity od posledného stretnutia. Navzájom sa účastníci oboznámili s ďalšími plánovanými aktivitami v blízkej budúcnosti. Účastníci stretnutia získali praktické skúsenosti pri príprave tradičných slovenských jedál a nadobudli nové zručnosti a vedomosti pri príprave tradičných pokrmov. Oboznámili sa navzájom s osvedčenými postupmi a metodikami pri vzdelávaní dospelých počas realizovaných workshopov zameraných na medzigeneračnú spoluprácu. V diskusiách sa  účastníci zaoberali efektívnym zapájaním ďalších partnerov do miestnych aktivít. Navzájom sa zhodnotili výsledky zrealizovaných aktivít počas prvého roku projektu.
Účastníci stretnutia sa zoznámili s miestnou tradičnou kuchyňou  počas FOOD TOUR čo bolo sa ukázalo ako veľmi prínosné pre všetkých účastníkov stretnutia.

 

Projekt "Slow food-long life: lost traditions back to kitchen"

Združeniu EUROPEA Slovakia realizuje projekt "Slow food-long life: lost traditions back to kitchen" na Slovensku. Vďaka tomuto projektu mali možnosť pedagogickí zamestnanci a žiaci odboru management regionálneho cestovného ruchu  Strednej odbornej školy Rakovice zúčastniť sa na workshopoch zameraných na prípravu tradičných slovenských veľkonočných jedál.
Projekt "Slow food-long life: lost traditions back to kitchen" si kladie za cieľ zdieľať osvedčené tradičné recepty a postupy pri príprave jedál. V dnešnej uponáhľanej dobe je dôležité, aby sme ľuďom pripomenuli a povzbudili sa vrátiť k receptom starých materí a k tradičnej príprave jedál.

Tento projekt je realizovaný vďaka ERASMUS+.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky