Členovia - europeaslovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

názov organizácie
SOŠ vinarsko-ovocinárska Modra
SOŠ gastronómie a hotelových služieb Bratislava
Spojená škola Ivanka pri Dunaji
SOŠ zahradnícka Gustáva Čejku v Malinove
SOŠ Hotelových služieb a dopravy Lučenec
SOŠ Pod Bánošom 80. Bánska Bystrica
SOŠ lesnícka Banská Štiavnica
Spojená škola Poltár

SOŠ Veterinárna Košice-Barca

SOŠ obchodu a služieb Sobrance
SOŠ veterinárna Nitra
SOŠ Potravinárska Nitra
SOŠ Kravany nad Dunajom
SOŠ agrotechnická Topoľčany
SOŠ Šaľa

Spojená škola Prešov
SOŠ Kežmarok

SOŠ Majstra Pavla v Levoči
Spojená škola Čaklov

SOŠ Nové Mesto nad Váhom

SOŠ Pruské
SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
Školské hospodárstvo Piešťany
SOŠ Rakovice

SOŠ Záhradnícka Piešťany
SOŠ Technická Galanta
SOŠ Rozvoja vidieka s SVM Dunajská Streda

Školské hospodárstvo Trnava
SOŠ Polytechnická Liptovský Mikuláš

SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina

adresa
Kostolná 3, 900 01 Modra
Farského9, 851 01 Bratislava
Ul.SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec
Pod Bánošom č.80, 974 11 Bánska Bystrica
Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica
Železničná 5, 987 01 Poltár

Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice-Barca
Námestie slobody č. 12, 073 01 Sobrance
Dražovská 14, 950 12 Nitra
Cabajská č. 6, 949 01 Nitra
Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom
Tovarnícka 1632, 955 29 Topoľčany
Štúrová 74, 927 01 Šaľa

Ľ. Podjavorinskej, č. 22, 080 05 Prešov
Kušnierska Brana č. 349/2, 060 01 Kežmarok

Kukučínova 9, 054 27 Levoča
Čaklov č. 279, 094 35 Čaklov, okr. Vranov nad Topľou
Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Pruské č. 294, 018 52 Pruské
Zavarská 9, 917 28 Trnava

Rekreačná 12,921 01 Piešťany
Hlavná 25, 922 08 Rakovice

Brezová č. 2, 922 01 Piešťany
Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta
Námestie sv. Štefana 1533, 929 38 Dunajská Streda
Zavarská 10, 917 28 Trnava
Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš

Predmestská 82, 010 01 Žilina

vedenie org.
Ing. Monika Kisová
PaedDr. Jozef Horák
Ing. Katarína Kubišová
Mgr. Monika Ignácová
PaedDr. Milan Šebian
Ing. Pavel Fiľo
Ing. Miroslav Ďurovič
Mgr. Dušan Zdechovan

MVDr. Ladislav Mucha

Ing. Michal Gič
Mgr. Edita Križanová
Ing. Katarína Čurillová
Ing. Peter Varga
Ing. Róbert Č
aniga
Ing. Magdaléna Birnšteinová
Ing. Anton Muška
Ing. Stanislav Marhefka
Ing. Alena Hrešková
Mgr. Stanislav KRÁĽ

Ing. Ján Hargaš

Ing. Janka Fedorová
Ing. Ivan Tománek

Ing. Jozef Sedlačko
Ing. Mária Múdra

Ing. Eva Stručková
Ing.Ivan Igrici  
Mgr. László Szabó

Ing. Ľubomír Majerčík
Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková
Ing. Ľubomír Schvarc

e-mail-škola
info@svosmo.sk
farskeho@farskeho.sk
spojsdir@nextra.sk
zahradnicka.malinovo@gmail.com
sekretariat@soslc.sk
sos@sosbanbb.sk
soslbs1@gmail.com
soup.poltar@mail.t-com.sk
sosvet@sosvet.sk

skola@sosoasso.sk
sosvetnrsosvetnr.sk
sosp@sosp.sk
sos@sos-kravany.sk
sekretariat@sosagro.sk
soupsala@gmail.com

info@spojenaskola.sk
soupkks@soupkk.sk

ekonom@souplevoca.sk
badinkovam@centrum.sk


elena.peterkova@sospnm.tsk.sk

info@sospruske.sk
skola@spostt.edu.sk

skmpn@zupa-tt.sk
sos.rakovice@zupa-tt.sk
szaspn@svspn.sk
skola@sostechga.edu.sk
dunagro@zupa-tt.sk ,

smtt@zupa-tt.sk
sekretariat@polytechnika.sk

sekretariat@spospredza.edu.sk

Prihláška za člena EUROPEA SLOVAKIA
prihlášku si môžete stiahnúť tu: PRIHLÁŠKA

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky