Europea International - europeaslovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 

EUROPEA International je združenie, ktoré pracuje na rozvoji odborného vzdelávania a odbornej prípravy (OVP) v zelenom sektore Európy. Tento sektor pokrýva široké pole profesií v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesníctve atď.
V súčasnosti združuje EUROPEA 25 národných združení EUROPEA, ktoré zastupujú viac ako 1000 odborných škôl a inštitúcií v celej Európe.
EUROPEA ponúka:
Sieť európskych združení, ktorí sa zaviazali k medzinárodnej spolupráci a zdieľaniu poznatkov
Efektívny rámec pre medzinárodnú spoluprácu pri projektoch financovaných EÚ a inými agentúrami
Obhajoba voči inštitúciám EÚ
V prospech národných členov organizácia EUROPEA pravidelne uskutočňuje tieto činnosti:
2 dvojročné stretnutia na členstvo. Program môže zahŕňať výmenu poznatkov o dôležitom vývoji v oblasti zeleného sektora, didaktických a pedagogických otázkach. Často sú zaujímavé a náročné exkurzie aj v programe.
Profesijné súťaže pre študentov odborného vzdelávania a prípravy v oblastiach ako lesníctvo, pestovanie hrozna a ochutnávky vín, poľnohospodárstvo, krajinárstvo, agro-mechanika a kvetinárstvo atď.
Národní a individuálni členovia EUROPEA komunikujú prostredníctvom intranetu poskytovaného pracovným priestorom TeamEngine.
Právny rámec
Spoločnosť EUROPEA, založená v roku 1992, je založená na súbore zákonne schválených stanov a niektorých vnútorných predpisoch. Riadiacim orgánom je každoročné Valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastňuje národný koordinátor z každej členskej krajiny. Európa je vedená šesťmesačným predsedníctvom, ktoré nasleduje po rotačnom pláne Európskej rady.
Výkonný výbor pod vedením generálneho tajomníka riadi každodenné činnosti združenia. Redakčná skupina je zodpovedná za webové stránky a sociálne médiá.

 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky