TouRural - europeaslovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Projekt Európskej Únie vrámci Erasmus+: TouRural
Názov Projektu & číslo: RURAL RESILIENCE AND RURAL TOURISM TRAINING PATHS - 2022 - 1 - SK01 - KA220 - VET – 000085917 (Odolnosť vidieka a podnikateľské cesty vidieckeho cestovného ruchu)

 

Projektoví Partneri: Europea Slovakia - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka (SK)

LUETEB (IT)
VAEV Research and Development Agency GmbH
(AT)
Eurospeak Limited
(IRL)
Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Lesnej EUROPEA Polska
(PL)

WEB:
www.tourrural-erasmus.eu

Koordinátor: Europea Slovakia
Viac info o projekte:  Facebook: https://www.facebook.com/TouRuralProject
Trvanie projektu : Sept 2022- August 2024


Ciele Projektu:
• Povzbudiť mladých ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach, aby boli odolnejší a využívali svoje zručnosti a vedomosti lokálne
• Propagovať ekonomický rozvoj malých miest a dedín s využitím príjmu z vidieckeho turizmu
• Posilnit digitálne zručnosti podnikateľov vo vidieckom turizme
• Vyplniť medzery v propagácií a manažmente vidieckeho turizmu digitálnymi prostriedkami
• Vytvoriť nové „tréningové cesty“ (školiaci program) a posilniť povedomie o vidieckom turizme kampaňami a propagáciou zážitkového turizmu


Účel projektu:
Projekt TouRural sa zameriava na zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov pôsobiacich v turizme a agroturizme. Vytvorením školiaceho materiálu zameraného na dizajnovanie turistických balíčkov s využitím vo vidieckom cestovnom ruchu. Cieľom je prilákať nových turistov.

Našou víziou je podporovať tento typ turizmu, ktorý pomáha turistom objavovať hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo (remeselné výrobky, kuchyňu, hudbu, tance, kroje, legendy, zvyky, tradície), ktoré prepájajú miestne komunity v súlade s aplikáciou Experiential Tourism (zážitkový turizmus).

Intelektuálny výstup WP2: Roural Tourism Business Guide

"Business Guide" nájdete tu:
https://www.canva.com/design/DAFp1MjJpNg/Z4N-1syjKjllYTSXrRY39Q/edit?fbclid=IwAR3eDNg8_Ggh4hi_x5lC80CbUxF1V8H8fgRx7H9ZjXXXynoJrcobiHJEsNs


Náš taliansky partner LUETEB zverejnil finálnu podobu prvého intelektuálneho výstupu projektu #TouRoural: "Roural Tourism Business Guide".

Tešíme sa, že sa s Vami môžeme podeliť o prvé výsledky našej práce!
Materiál preložíme aj do Slovenčiny a zverejníme na webe Europea Slovakia. Dúfame, že poslúži profesionálom v oblasti rurálneho turizmu.
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky